ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2014

Posted on June 29, 2015 by interspace

อินเตอร์สเปซเข้าร่วมงาน ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย 2014 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557

งานซอฟท์แวร์ เอ็กซ์โป เอเชีย จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงนวัตกรรมซอฟต์แวร์แห่งภูมิภาค รวมถึงเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างสรรค์ความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับสากล  โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารและผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบ ซอฟต์แวร์ได้แก่กลุ่มธุรกิจด้านโลจิสติกส์กลุ่มธุรกิจด้านอาหารและการเกษตร กลุ่มธุรกิจด้านโรงพยาบาลและสปา กลุ่มธุรกิจด้านการท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจด้าน ค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจด้านการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *